nastupi kalendar

Atlantic Band nastupi  kalendar  zauzetih termina za 2018-tu godinu.

 

 

JANUAR 2018

 

05. Januar – Moravska noc – Svilajnac

06. Januar – Moravska noc – Svilajnac

07. Januar – Moravska noc – Svilajnac

13. Januar – Moravska noc – Svilajnac

14. Januar – Moravska noc – Svilajnac

20. Januar – Moravska noc – Svilajnac

27. Januar – Moravska noc – Svilajnac

 

FEBRUAR 2018

03. Februar – Charlie bar – Smederevo

09. Februar – Paradiso – Vicenzia

10. Februar – Paradiso – Vicenzia

16. Februar – Charlie bar – Smederevo

17. Februar – Charlie bar – Smederevo

23. Februar – Paradiso – Vicenza

24. Februar – Paradiso – Vicenza

 

MART 2018

 

02. Mart – Art Club – Mihajlovac

                  03. Mart – Art Club – Mihajlovac                  

08. Mart – Art Club – Mihajlovac

09. Mart – Art Club – Mihajlovac

10. Mart – Art Club – Mihajlovac

16. Mart – Art Club – Mihajlovac

17. Mart – Art Club – Mihajlovac

23. Mart – Art Club – Mihajlovac

24. Mart – Art Club – Mihajlovac

30. Mart – Art Club – Mihajlovac

31. Mart – Art Club – Mihajlovac

 

APRIL 2018

 

06. April – Club Mozzart – Zagreb

07. April – Club Mozzart – Zagreb

08. Apil – Club Mozzart – Zagreb

13. April – Club Mozzart – Zagreb

14. April – Club Mozzart – Zagreb

20. April – Club Mozzart – Zagreb

21. April – Club Mozzart – Zagreb

27. April – Club Mozzart – Zagreb

28. April – Club Mozzart – Zagreb

 

MAJ 2018

 

04. Maj – Club Tron – Markovac

05. Maj – Club Tron – Markovac

11. Maj – Club Tron – Markovac

12. Maj – Club Tron – Markovac

18. Maj – Club Tron – Markovac

19. Maj – Club Tron – Markovac

25. Maj – Club Tron – Markovac

26. Maj – Club Tron – Markovac

 

JUN 2018

 

02. Jun – Moravska noc – Svilajnac

09. Jun – Moravska noc – Svilajnac

16. Jun – Moravska noc – Svilajnac

23. Jun – Moravska noc – Svilajnac

30. Jun – Moravska noc – Svilajnac

 

JUL 2018

 

06. Jul – Club Mozzart – Zagreb

07. Jul – Club Mozzart – Zagreb

08. Jul – Club Mozzart – Zagreb

13. Jul – Club Mozzart – Zagreb

14. Jul – Club Mozzart – Zagreb

20. Jul – Club Mozzart – Zagreb

21. Jul – Club Mozzart – Zagreb

27. Jul – Club Mozzart – Zagreb

28. Jul – Club Mozzart – Zagreb

 

AVGUST 2018

 

03. Avgust – 

04. Avgust – 

10. Avgust – 

11. Avgust – 

17. Avgust – 

18. Avgust – 

24. Avgust – 

25. Avgust –

30. Avgust –

 

SEPTEMBAR 2018

 

01. Septembar –

07. Septembar –

07. Septembar –

07. Septembar –

07. Septembar –

07. Septembar –

07. Septembar –

07. Septembar –

07. Septembar –

Slobodni termini – Rezervisite

 

OKTOBAR 2018

 

05. Oktobar – 

06. Oktobar –

12. Oktobar – 

13. Oktobar – 

19. Oktobar – 

20. Oktobar – 

26. Oktobar – 

27. Oktobar – 

28. Oktobar – 

 

NOVEMBAR 2018

 

02. Novembar –

03. Novembar –

09. Novembar –

10. Novembar –

16. Novembar –

17. Novembar –

23. Novembar –

             24. Novembar –